Par LBKA

Latvijas Biznesa Konsultatnu Asociācija ir dibināta 03.08.1995. un apvieno nozares porfesionāļus. Papildus ikdienišķām aktivitātēm, ko veic visas asociācijas, LBKA sadarbībā ar portālu biznesam.lv ir organizējusi regulārus un vērienīgus pasākumus, piemēram, EXPO Biznesam vai regulāro elektronisko biļetenu, kas ir ļāvuši daudziem asociācijas biedriem veikt klientu piesaisti.

2017. gadā LBKA pārstāvji viesojās ĶTR un izveidoja attiecības ar šīs pasaules lielākās ekonomikas pārstāvjiem.

Aicinām asociācijas darbā iesaistīties visus konsultāciju uzņēmumus, kā arī individuālos konsultantus.

LBKA ir izstrādājusi konsultantu ētikas kodeksu, kura ievērošanu rekomendē visiem tirgus dalībniekiem.

LBKA ir veikusi CMC (certified management consultant) sertifikāciju.